Vergoedingen

De vergoeding voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ is opgenomen in de basisverzekering. Een behandeling wordt dan ook volledig vergoed. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars en de gemeentes in Drenthe en Overijssel een contract afgesloten.

De rekening wordt door de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekering ingediend. Voor volwassenen geldt dat het eigen risico gebruikt wordt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u vooraf een verwijzing hebben van uw huisarts en er moet er sprake zijn van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. Binnen de Basis GGZ komt u in aanmerking voor een van de 4 zorgproducten: Onvolledig behandeltraject, Kort, Middel of Intensief, ieder met een bijbehorende maximum behandelduur variërend van maximaal 2 sessies (1 tot 120 minuten) 5 sessies (90 tot 294 minuten), 8 sessies (295 tot 495 minuten), tot ongeveer 12 sessies (496 tot 750 minuten). Voor kinderen en jeugdigen in de provincie Drenthe geldt dat er gewerkt wordt met verschillende bouwstenen, die ieder bepaalde behandelingsmogelijkheden bieden. Voor welk product u in aanmerking komt, is afhankelijk van de aard, ernst, frequentie en omvang van de klachten.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft of dat er een ander probleem behandeld moet worden. In dat geval kan uw psycholoog een tweede traject opstarten of kan een verwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ) nodig zijn. Daar worden ook langer durende behandelingen bij complexere problematiek vergoed worden. Een gemaakte afspraak dient 24 uur van te voren afgezegd worden. Als dit niet of te laat gebeurt, kunnen de kosten voor het consult in rekening worden gebracht.  Onverzekerde zorg:  Onze minister heeft een lijst gemaakt van diagnoses en behandelvormen die niet vergoed worden. Het betreft dan 'onverzekerde zorg' OVP). Er is sprake van onverzekerde zorg als u gebruik maakt van onze diensten met de volgende problemen:  Relatieproblemen  (indien er geen sprake is van een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angstklachten of persoonlijkheidsproblematiek, verwerkings-/aanpassingsproblemen, leerproblemen, werkproblemen, psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening. 

Wanneer wordt de hulp niet vergoed?

Onze minister heeft een lijst gemaakt van diagnoses en behandelvormen die niet vergoed worden. Het betreft dan 'onverzekerde zorg' OVP). Er is sprake van onverzekerde zorg als je gebruik maakt van onze diensten met de volgende problemen:  Relatieproblemen  (indien er geen sprake is van een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angstklachten of persoonlijkheidsproblematiek, verwerkings-/aanpassingsproblemen, leerproblemen, werkproblemen, psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening.

Zorgwijzer.nl

Deze website geeft een overzicht van vergoedingen voor volwassenen die vaktherapie zouden willen.
Voor jeugdigen geldt dat de gemeente de kosten na verwijzing door de huisarts of een beschikking vanuit het centrum jeugd en gezin voor haar rekening neemt.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

 

Film Holland van Boven

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie