Speltherapie

Het belang van spelen

Als kinderen opgroeien, leren ze spelenderwijs de wereld kennen. Ze ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Belangrijke gebeurtenissen in het leven van een kind krijgen via het spel een plekje. Al spelend ontwikkelt het kind zich. Het leert beter omgaan met zichzelf, met gebeurtenissen en met zijn/haar omgeving (familie, vriendjes, teamgenootjes, volwassenen enz.).

Wat is speltherapie?

Bij speltherapie wordt uitgegaan van het spelen als een natuurlijke uitingsvorm van kinderen. Volwassenen kunnen hun belevingswereld in woorden uitdrukken. Kinderen laten hun gevoelens en gedachten zien door over situaties, herinneringen en ervaringen te spelen. Voor kinderen die het ergens moeilijk mee hebben, heeft spelen een bevrijdend effect. In de spelkamer kunnen kinderen door middel van spel uiting geven aan hun belevingswereld. De speltherapeut zorgt daarbij voor een veilige sfeer, acceptatie en begrip. Door aanwijzingen of spelalternatieven aan te bieden, kan het kind tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. Door te kijken naar de manier van spelen en wat het kind daarmee uitdrukt, probeert de therapeut inzicht te krijgen in achterliggende oorzaken voor bepaald gedrag. Als daar zicht op is, wordt met de ouders besproken wat het kind nodig heeft voor zijn/haar verdere ontwikkeling.

Doel

Het doel van speltherapie is kinderen te helpen zodat zij zich weer verder kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld als ouders zien dat hun kind erg teruggetrokken is of juist druk, veel huilt, vaak erg boos is, slecht slaapt, angstige dromen heeft, buikpijn of andere lichamelijke klachten heeft of weer in bed plast. Tevens kan speltherapie worden ingezet bij trauma, verlieservaringen of ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding.

Voor wie

Speltherapie wordt vooral ingezet bij kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Hoe lang duurt speltherapie?

Speltherapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt drie kwartier. De lengte van de therapie is afhankelijk van de problematiek en de snelheid waarin het kind zich ontwikkelt. Gemiddeld duurt speltherapie een jaar.

Wie verzorgt de speltherapie?

Speltherapie wordt verzorgd door een speciaal daarvoor opgeleide speltherapeut. De speltherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS).

Waar?

Voor speltherapie komt het kind naar de spelkamer van Psychologenpraktijk van der Vinne in Hoogeveen.

Kosten

De kosten voor behandeling worden vergoed door de gemeente. De huisarts kan u verwijzen naar onze praktijk middels een verwijsbrief.Voor meer informatie kunt u kijken op www.praktijkvandervinne.nl

Scholen

Soms doet het probleem zich (ook) voor in de schoolse situatie. Er is dan de mogelijkheid dat de speltherapeut op school komt observeren. Tevens kan school de speltherapeut inschakelen wanneer er problemen ontstaan tijdens speelse activiteiten, het contact leggen met andere kinderen of voor het bevorderen van het speelgedrag/niveau.

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie