Behandeling

De problematiek die behandeld kan worden kan bestaan uit: depressieve klachten, angstklachten, agressieregulatieproblemen, studie of school gerelateerde problemen, burn-out, overspannenheid, (psycho)somatische klachten, ziekte-/rouwverwerking, angstklachten, paniekaanvallen, relatieproblemen, trauma, adhd, autisme.

Ook met problemen in de ouder-kindrelatie, problemen op het werk, op school of ontwikkelingsproblemen kunt u terecht. Diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en hun ouders en ook consultatie aan scholen en leerlingbegeleiding behoren ook tot de mogelijkheden.

Ook kunnen wij voor kinderen en jeugdigen individuele of groepsgewijze faalangsttrainingen organiseren. Na aanmelding, rechtstreeks of na verwijzing door uw huisarts, vindt er een intakegesprek plaats waarin de psycholoog nagaat welke vragen/zorgen u over uw kind hebt. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek wordt in overleg met u besloten of verder onderzoek naar de aard, ernst en omvang van de problematiek noodzakelijk is, of dat direct begonnen wordt met de begeleiding.

Op alle werkdagen kunnen er gesprekken gerealiseerd worden. Op dinsdag en woensdag zullen de gesprekken plaatsvinden in het gezondheidscentrum, op de overige dagen en wanneer er uitgeweken wordt naar een avond, zal dat op een andere locatie zijn in Hollandscheveld of Hoogeveen. Indien nodig kunnen er ook huisbezoeken plaatsvinden.

Een verwijzing van de huisarts is vereist wanneer men voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking wil komen. Vanaf 2014 wordt alleen diagnostiek en behandeling vergoed waarbij er sprake is van een vermoeden van een stoornis. Met andere problemen of lichte psychische klachten kunt u wel terecht bij een psycholoog, kosten voor onderzoek en behandeling worden echter niet vergoed.

De duur van de behandeling hangt af van de aard, ernst, frequentie, omvang en duur van de problematiek en is zo kort als mogelijk maar ook zo lang als nodig is waarbij middels verschillende trajecten achtereenvolgens verschillende behandeldoelen aangepakt kunnen worden. De vergoeding van de Gz-psycholoog valt onder Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ).

De behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en er zijn dan ook geen kosten aan verbonden. Voor de behandeling van volwassenen geldt dat het eigen risico aangesproken wordt. Eerstelijnspsychologie wordt gekenmerkt door een probleemgericht, kort (5 sessies), middel ( 8 sessies) of intensief traject ( 12 sessies).

Gerelateerde artikelen

Kinderen | Jongeren | Volwassenen | Wetgeving

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie