Onze werkwijze

De huisarts verwijst u voor kortdurende GGZ of specialistische GGZ. U kunt voor een verwijzing voor kortdurende ggz bij ons terecht in de praktijk. Met uw kind kunt u bij ons zowel voor kortdurend als specialistische hulp bij ons terecht. Na uw telefonische of schriftelijke aanmelding wordt een intakegesprek gepland bij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, of een van onze andere behandelaren. In onze praktijk zijn meerdere behandelaren werkzaam zijn en samen met u wordt bekeken welke behandelaar het best bij u past. Dit is o.a. afhankelijk van uw klachten en/of persoonlijke voorkeur.

Intake

Na de aanmelding volgt de eerste afspraak. Een sessie duurt drie kwartier. In deze intake (meestal 1 á 2 gesprekken) worden de klachten en de geschiedenis ervan in kaart gebracht. De verwachtingen worden besproken en er wordt gekeken wat er tot nu toe al is gedaan om de problemen op te lossen. Om helder te krijgen wat de aard is van de problemen en klachten is het van belang dat de behandelaar ook een indruk heeft van de huidige leefsituatie (relatie(s), het werk/de school, hobby’s enz.) en je voorgeschiedenis (wat je zoal hebt meegemaakt, hoe je leven tot nu toe is verlopen, opvoeding, ontwikkeling etc.). Ook kunnen psychologische testen en/of vragenlijsten worden afgenomen

Diagnose en behandeling

Na de intake en het eventuele psychologisch onderzoek wordt een behandelvoorstel besproken waarin een (voorlopige) diagnose is gesteld. Ook wordt besproken welke vorm van begeleiding of behandeling het beste aansluit bij de problemen, vragen en mogelijkheden. Het is ook mogelijk om je partner bij de behandeling te betrekken. Indien andere hulpverlening ook betrokken is kan met jouw toestemming daar ook mee samengewerkt worden. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst, de duur en aard van de problemen en klachten, maar ook van het doel van de behandeling. Je hebt daarbij alle gelegenheid om je zienswijze naar voren te brengen en vragen te stellen. Voorts worden afspraken gemaakt over de frequentie van de sessies. Er wordt daarbij een actieve werkhouding verwacht. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorgen wij in overleg met jou en je huisarts, voor de juiste doorverwijzing en zorgen we voor een goede overdracht van de informatie.

Andere betrokkenen

Het is tijdens de behandeling mogelijk en ook vaak wenselijk om uw naaste omgeving bij de behandeling te betrekken. Denk bv. aan uw partner. Maar ook, bv. bij adolescenten, kunnen ouders betrokken worden. Er kan overleg zijn met de predikant, werkgever, etc. Vaak zal uw behandelaar het betrekken van uw naasten met u bespreken.  Natuurlijk vind dit overleg nóóit zonder uw toestemming plaats. Onze ervaring is dat bij het betrekken van de omgeving een behandeling vaak nog effectiever kan worden, omdat er op deze manier ook in de privé omgeving (meer) aan gewerkt wordt.

Ook kan er natuurlijk overleg plaats hebben met andere behandelaars in de gezondheidszorg, mocht dat uw behandeling ten goede komen. Denk bv. aan overleg met een psycho somatisch fysiotherapeut, diëtist, e.d. Ook hier geldt dat dit nóóit gebeurt zonder uw toestemming. 

Afsluiting

Elke behandeling wordt afgerond middels een afsluitend gesprek. Hierin wordt teruggeblikt op het behandeltraject maar ook vooruitgekeken op de toekomst door bijvoorbeeld leerdoelen te stellen, valkuilen te formuleren en advies mee te geven.


 

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie