Wettelijk kader omtrent behandeling kinderen

Kinderen tot 16 jaar.

Voor de behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming vereist van beide gezaghebbende ouders.

Zonder toestemming van beide ouders kan geen behandeling plaatsvinden. Gedurende de behandeling worden beide gezaghebbende ouders op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling. Als dat nodig is kan de psycholoog ook contact opnemen met je school, maar alleen als jij en je ouders daar toestemming voor geven. Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niets door mag vertellen aan anderen zonder jouw toestemming. Het kan wel fijn zijn als je ouders op de hoogte zijn van wat je besproken en geleerd hebt, zodat ze je zo goed mogelijk kunnen steunen en helpen als dat nodig is. Als jij niet wilt dat bepaalde dingen aan anderen worden verteld dan mag je dat aangeven. Hierbij geldt wel de volgende uitzondering: als er iets gebeurt of gebeurd is waarvan de psycholoog denkt dat het schadelijk is voor jouw veiligheid, jouw gezondheid en/of jouw ontwikkeling of die van anderen, dan kan de geheimhoudingsplicht verbroken worden. Dit zal altijd eerst goed met jou worden besproken.

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie