Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom vier mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Praktijk van der Vinne

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij je eigen zorgverlener. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de praktijkhouder van Praktijk van der Vinne (via arjen@praktijkvandervinne.nl). Je kunt ook telefonisch contact opnemen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je opgenomen. De praktijkhouder zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Praktijk van der Vinne. 

Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je jouw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Praktijk van der Vinne. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan je eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je ook altijd het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Praktijk van der Vinne via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. 

Klachtencommissie (in geval van jeugdwet)

Als de behandeling van jouw klacht niet tot een voor jou goede oplossing heeft geleid of als je geen bemiddeling wenst dan kun je jouw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Jeugdwet van Praktijk van der Vinne. Je kunt het geschil binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de klachtencommissie 

Geschilleninstantie 

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (KPZ). Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Geschilleninstantie KPZ. 

Beroepsvereniging

In het geval van een klacht kun je aldus allereerst terecht bij je eigen zorgverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost. Wanneer je een klacht hebt en er niet met de behandelaar en/of praktijkhouder uitkomt, dan is het ook mogelijk je te wenden tot de NVO Beroepsvereniging voor Orthopedagogen, de NIP beroepsvereniging voor Psychologen of de beroepsvereniging FVB van vaktherapeuten.

Gerelateerde artikelen

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie