‘Nu ook speltherapie en psychomotorische therapie bij psychologenpraktijk van der Vinne”

Psychomotorische Therapie (PMT) Speltherapie richt zich op kinderen vanaf 6 jaar, jeugdigen en volwassenen.

‘Nu ook speltherapie en psychomotorische therapie bij psychologenpraktijk van der Vinne”

Psychomotorisch therapie (PMT) is een vorm van therapie waarbij gebruikt gemaakt wordt van lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen. Met PMT worden er door middel van activiteiten reacties opgeroepen. Dit maakt het makkelijker om je denken, voelen en handelen te herkennen en dit te koppelen aan andere situaties uit het dagelijks leven. Al doende leer je jezelf beter kennen en leer je nieuwe vaardigheden die ervoor zorgen dat je sterker in het leven staat.

PMT sluit goed aan bij kinderen en jeugdigen omdat ze niet veel hoeven te praten maar lekker bezig kunnen zijn. PMT kan daarnaast ingezet worden voor jongeren en volwassenen. Het sluit goed aan als je graag al doende leert. Een reactie en een ervaring tijdens een activiteit zeggen meer dan woorden.

Wanneer kan Psychomotorische Therapie (PMT) ingezet worden?

PMT kan ingezet worden bij psychische problematieken maar zeker ook bij kinderen die moeilijk kunnen omgaan met emoties, sociale vaardigheden, perfectionisme, zelfvertrouwen of scheiding van hun ouders. PMT kan bij jongeren en volwassenen ingezet worden bij psychische problematieken, bij Burn- out klachten, sociale problemen of een laag zelfvertrouwen.

Waar kan Psychomotorische Therapie (PMT) ingezet worden?

PMT kan ingezet worden op de praktijklocatie in IJsselmuiden. Voor wie is speltherapie? Speltherapie richt zich op kinderen van 3- 12 jaar. Als beelden meer de taal zijn van een jongere, dan kan speltherapie nog steeds aansluiten. Speltherapie is er voor kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Ouders/ verzorgers en leerkrachten merken vaak aan het kind dat het niet lekker in zijn vel zit en meer nodig heeft.

Wat is speltherapie?

Spel is de taal van kinderen. Het geeft woorden aan hun gevoelens en gedachten. Op deze manier worden belevenissen en ervaringen uitgespeeld en verwerkt. Er wordt binnen speltherapie cliënt centered gewerkt. Het kind kiest materialen en spelvormen waarmee het vertelt wat hem of haar bezighoudt. De speltherapeut speelt met het kind mee en verwoord en benoemt wat er in het spel gebeurt. Er is ruimte voor nieuwe ervaringen en het verwerven van inzichten. In de spelkamer of buiten in de natuur kan het kind uiting geven aan deze belevingswereld.

Wanneer kan speltherapie ingezet worden?

Speltherapie kan worden ingezet als er symptomen bij het kind zijn die aanleiding geven voor het zoeken naar hulp zoals; onzekerheid, gedragsproblemen, slaapproblemen, concentratieproblemen, terugval in de ontwikkeling, voorsprong in de ontwikkeling. Het kan zijn dat er in het leven van een kind ingrijpende gebeurtenis zijn, of zijn geweest zoals; een ziekenhuisopname, het ziek zijn van een familielid, uithuisplaatsing, adoptie, getuige zijn van een ingrijpende gebeurtenis, brus zijn, verlies van dierbaren, echtscheiding, pesten, mishandeling, verwaarlozing, misbruik.

Waar kan Psychomotorische Therapie (PMT) ingezet worden?

PMT kan ingezet worden op de praktijklocatie in IJsselmuiden en Hoogeveen.

U kunt ons vinden op de volgende locaties